>Kako se u poslovnoj praksi susrećemo s najrazličitijim situacijama, ovdje ćemo pokušati pojasniti kojih se pravila držimo.

Autorska prava

 • Sav sadržaj na našim web stranicama je naše vlasništvo i bez posebne dozvole zabranjeno ga je kopirati i distribuirati.
 • Za naručene web stranice je poželjno da osigurate vlastite fotografije i tekstove ili ćemo to napraviti mi uz zaseban dogovor s Vama.
 • Domena

 • Po isteku godišnjeg najma domene ukoliko uplata nije sjela na naš račun barem 24 sata ranije, web sajt se automatski gasi.
 • Domena je rezervirana još idućih 14 dana, a po isteku i toga roka ide u slobodnu prodaju.
 • Obavijest o isteku najma domene/fakturu dobit ćete minimalno 15 dana prije isteka, te barem još jednom 7 dana prije isteka.
 • Gratis hosting

 • Ovisno o pojedinim akcijskim ili redovnim cijenama uračunat je tzv. gratis hosting, najčešće od 30 dana. Po isteku toga roka obavezni ste 1 godinu hostinga imati preko nas.
 • Redovan hosting

 • Redovan hosting server unajmljujete na rok od 1 godine.
 • Možete ga otkazati najkasnije 30 dana prije isteka; u suprotnom se automatski produžuje na sljedeću godinu.
 • Kašnjenje u plaćanju domene i hostinga

 • Za plaćanje domene pazite da ne kasnite!
 • Za hosting toleriramo manja kašnjenja, ali u roku 30 dana od dospjeća fakture za hosting brišemo Vaše web stranice sa servera, a ponovno aktiviranje naplaćujemo.
 • Plaćanje izrade web stranica

 • Za Start i Standard pakete plaćate avans, te ostatak na kraju.
 • Pakete po mjeri plaćate u jednakim mjesečnim ratama.
 • Sadržaj Vaših web stranica

 • Za sav sadržaj odgovara isključivo naručitelj web stranica.
 • Pitanje cijena

 • Naše cijene su izrazito transparetne i konkurentne, pogotovo uzevši u obzir omjer cijena:kvaliteta.
 • Opseg poslova pokušavamo definirati na samom početku, upravo da eliminiramo ikakve potrebe za povećanjem cijena kad se već započelo s radom na projektu.
 • Kontakti

 • U vezi Vašega sajta kontaktirat ćete isključivo sa osobom zaduženom konkretno za Vaš projekt - iznimka je jedino viša sila, bolovanje, godišnji odmor i slično.
 • Vlasništvo nad fajlovima

 • Ukoliko su sve Vaše financijske obveze prema nama riješene, možete u bilo kojem trenutku dobiti sve fajlove za Vaše web stranice i raditi s njima štogod poželite.
 • Izuzetak mogu biti najam web stranica ili akcijske cijene koje uvjetuju da isključivo mi održavamo i renoviramo sajt, radimo hosting itd. - tada su fajlovi u našem vlasništvu, a možete ih otkupiti doplativši razliku u odnosu na redovnu cijenu izrade.