U velikoj većini slučajeva održavanje web stranice koje smo radili - nije potrebno tj. nema dodatnih ulaganja (start/standard paketi)!

Održavanja preporučamo za web stranice koje sadrže baze podataka. Zašto? Verzije baza se mijenjaju, baš kako Windowsi postupno prelaze sa verzije 7 na Windowse 11, isto se događa s bazama podataka.

I HTML jezik, na kojem su bazirane sve web stranice, se mijenja! No, to je "nevažno" u odnosu na baze podataka. Ako se ne ažurira HTML moguće su situacije da boldana/podebljana slova nakon par godina više ne budu takva i sl.

Mjesečna paušalna plaćanja nisu nužna, ali svakako olakšavaju situaciju kad se dogodi prelaz sa "stare" na "novu" verziju.
Obnova novim sadržajem (slikama/tekstovima) nije povezana sa održavanjem.