Faze izrade web stranica

 • Zajedno s Vama definiramo opseg posla (broj podstranica*, fotografija*, dodatnih funkcija, jezika itd)
 • Na e-mail adresu Vam šaljemo ponudu
 • Izaberete dizajn iz naših predložaka ili referenci
 • Uplaćujete 50% avansa**
 • U Vaše ime zakupljujemo dogovorenu domenu (ako je nemate)
 • Na e-mail nam šaljete sve materijale (tekstove i slike)*** ili ih možemo skinuti s postojećih web stranica****
 • Najčešće u roku par dana postavljamo nekoliko temeljnih stranica (npr. naslovna, o nama, kontakti, jedna grupa proizvoda) i šaljemo Vam na uvid
 • Provjerite što smo napravili i napišete nam eventualne primjedbe (boje, fontovi, raspored itd)
 • Napravimo korekcije i šaljemo Vam na odobrenje
 • Po odobrenju radimo i ostale (pod)stranice
 • Nakon izrade svih podstranica još jedna Vaša kontrola i eventualne korekcije
 • Uplata ostatka ponude
 • Odrađujemo finalnu SEO doradu, postavljamo na server i prijavljujemo Googleu


 • *Podstranica je svaki link unutar Vaših stranica (npr. naslovnica, kontakti, o nama, proizvod 1, proizvod 2 itd). Slika je svaka fotografija, logotip i sl.

  **Kod složenijih web stranica koje se izrađuju više mjeseci, uplata je u dogovorenim mjesečnim ratama

  ***Rezolucija fotografije je poželjno da je min širina 2000 px ako ide kroz cijelu širinu ekrana (jpg format od parsto Kb). Slanje više slika je najjednostavnije da ih zazipate u jedan fajl (windows explorer/desni klik miša/pošalji/komprimirana mapa), a ako su iznad 10Mb koristite besplatan Iskon Jumbo mail

  ****Cijena je ovisna o količini tekstova i slika koje treba skinuti (trebate nam poslati FTP podatke za pristup Vašem hosting serveru)