SEO optimizacija

SEO=search engine optimization: optimizacija za tražilice (Google, Yahoo, Bing itd).
Radi se o optimizaciji Vaših web stranica - svake pojedinačno, ali i u odnosu na cijeli sajt.
Bazirana je na "ključnim riječima" - riječima koje potencijalni posjetitelji upisuju u Google (i ostale tražilice).

Uloga SEO-a je dvojaka: da Vas posjetitelji preko tražilice lakše (ili uopće) pronađu, te da plaćate jeftinije AdWords oglase.
Ako znamo da na web sajtove 85-90% ljudi dolazi putem tražilica, važnost SEO-a je doista jasna!
Osnovna podjela je na SEO onpage i SEO offpage (neki ih zovu i onsite i offsite).

Kvalitetan SEO

Za kvalitetan SEO nužno je međusobno povjerenje i potpuna suradnja programera, marketinškog stručnjaka i naručitelja.

Ako je kompletan SEO pravilno napravljen, svaka izmjena i dorada stranice nestručne osobe je potencijalno opasna i može ozbiljno poremetiti cjelokupnu optimizaciju.


ONPAGE OPTIMIZACIJA

  • Na nivou cjelokupnog web sajta (prilikom programiranja)
  • Na nivou svake web stranice zasebno
  • Samo nekoliko ključnih riječi/fraza po stranici
  • SEO obuhvaća: kodiranje, titlove, metatagove, naslove, kanonizaciju, alt tagove, h1-h6 tagove, nazive slika, nazive linkova, nazive stranica, tekstualni sadržaj, imena poddirektorija itd...

  • OFFPAGE OPTIMIZACIJA

    Offpage SEO se svodi na jednu riječ: izgradnja tzv. backlinkova prema Vašim stranicama. Naravno, i tu treba poštivati pravila.

  • Linkove ne smijemo graditi prebrzo (na razne umjetne načine, kojih je prepun internet)
  • Najviše bodova donose srodni sajtovi (npr. ako imate cvjećarnicu i na Vaš sajt vodi link s veleprodaje cvijeća)
  • Linkovi se moraju redovno obnavljati i širiti (ne smiju biti prestari)